GROEI PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Wandelcoaching is één werkvorm die ik gebruik tijdens mijn coachsessies. Per sessie kijk ik wat je verder op dat moment nodig hebt en kies in overleg met jou werkvormen die daarbij passen.

In al mijn werkvormen staan natuur, doen en  ervaren "wel met je beide voeten op de grond" centraal.

Een wijde blik, in beweging of juist bewust stilstaan, metaforen vanuit de natuur kunnen je goed op weg helpen met je eigen vraagstukken.

Ik maak graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je.