“Fijn en resultaatgericht werken”

Voor zorgorganisaties

Lange tijd ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg als zorg- en welzijnsmedewerker en locatiemanager. Ik heb in de praktijk geleerd om te monitoren waar verbeteringen binnen een zorgorganisatie mogelijk zijn. Als objectieve deelgenoot kan ik u helpen de omgevings- en klantgerichte zorg te verbeteren.

zorgzame handen

Klantgerichtheid

Voor  één van mijn klanten verricht ik monitoringswerk waarbij ik bij een behandeling aanwezig ben. Ik observeer alleen, daarna bespreek ik met de medewerker wat ik heb gezien, gehoord en beleefd. Bijvoorbeeld of hij of zij voldoende gesproken/gedaan heeft om de cliënt gerust te stellen of gezien heeft dat de cliënt zich (even) niet comfortabel voelde. Daarbij geef ik de zorgmedewerker handvatten om het de volgende keer anders te kunnen doen, zodat de cliënt zich nog meer gezien en gehoord voelt.

Willemien Poppe

Coaching

Iedereen die verbonden is met het team kan positief opbouwende kritiek waarderen. Ik observeer, neem deel aan overlegmomenten, loop met iemand mee en coach medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Ik stem met medewerkers en management af hoe talenten optimaal te benutten, veilig te werken en hoe medewerkers met zoveel mogelijk plezier hun werk te laten doen. Hiermee  kan er ziekte en uitval van medewerkers voorkomen worden. U benut de talenten die u in huis heeft,  wat maakt dat de medewerkers zich echt gehoord, erkend en gezien voelen.

samen zorgen

Teamdynamiek

In kleine groepen werk ik aan verbetering van de groepsdynamiek. Dit doe ik bijvoorbeeld door als onafhankelijk, neutraal persoon, vergaderingen bij te wonen en de mensen te observeren in wat ze zeggen en willen vertellen. Vaak worden verwachtingen niet uitgesproken. Soms vraag ik uitnodigend en heel gericht iemand om zijn of haar mening te geven om helder te krijgen wat er in deze medewerker omgaat.

Meet & Weet

Via regelmatige  monitoring en gesprekken met zorgmedewerkers kan ik mijn observaties en verbeterpunten rondom klantgerichte zorg aandragen aan de medewerkers en het management. Dit doe ik met mijn eigen ontwikkelde tool Meet & Weet, die per organisatie aangepast wordt aan de behoefte. Waar liggen de uitdagingen of de frustraties? Hoe functioneert iemand binnen het team? Waar liggen kaders?

Mijn beoordeling kan, met toestemming van de medewerker worden opgenomen in de functionerings- en beoordelingsgesprekken van de zorgmedewerker. Van daaruit kunnen verbeteracties worden ingezet en geëvalueerd.

Willemien Poppe

Voorlichting en lezingen

Het is goed om zorgmedewerkers op meer manieren te informeren omtrent de mogelijkheden binnen de zorg en hoe zij zelf kunnen handelen. Zo kunnen zij cliënten en hun naasten adviseren wanneer deze kampen met bijvoorbeeld moeilijk te nemen zorgbeslissingen of  dementie. Ik geef lezingen en voorlichting in kleine groepen, ook aan familieleden- en mantelzorgers omtrent rouwbegeleiding bij leven, ondersteuning, mentorschap en klantgerichtheid.

Het resultaat van mijn inbreng is dat uw organisatie verbetert in klantgerichte zorg en dat de zorgmedewerker met plezier zijn of haar werk blijft doen. Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek over hoe we samen kunnen gaan werken.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek waarbij we samen gaan kijken waar en op welke manier ik de klantgerichtheid en werkplezier van uw medewerkers binnen uw organisatie kan helpen verbeteren.

Bel met 06 – 303 22 967 of mail naar info@poppecoaching.nl

Een bedrijf dat écht lekker loopt, dat kan alleen met medewerkers die het samen goed hebben én individueel de ruimte krijgen. Ons team maakt grote stappen bij het aanscherpen van processen en het in beeld brengen van persoonlijke kwaliteiten. De professionele begeleiding van Willemien Poppe is voor onze kliniek enorm belangrijk. Een sterk team is immers het fundament voor het behalen van je bedrijfsdoelen en het uitdragen van je visie en missie. Groeien begint bij betrokken en blije medewerkers. Willemien zet ons team in volle kracht!

Liefs, Michelle & Anouk Laserkliniek Zwolle

Willemien heeft mij, door haar scherpe oog en manier van vragen, zicht gegeven op mijn kracht en richting die ik nu wil opgaan. Onderscheidend hierbij vond ik haar manier van doorvragen en spiegelen wat ze ziet gebeuren. Bedankt voor de begeleiding en succes met je eigen praktijk.

Ondernemer, Zwolle