“Met verlies verder leven”

Rouwbegeleiding

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verliezen of verlieservaringen. Dat hoeft niet altijd te gaan om verlies bij overlijden. Vaker nog gaat het om verdriet, zorgen en pijn bij leven, bijvoorbeeld bij ziekte, dementie, verlies van een baan of een echtscheiding. “Je moet er maar mee leren leven” is makkelijker gezegd dan gedaan. Rouw kan gepaard gaan met verschillende lichamelijke en psychische klachten.

Om er voor te zorgen dat uw verlieservaring niet uw leven gaat beheersen is er een taak voor u en mij weggelegd. Voor u de taak om te kiezen om te gaan Rouwen. Ik zou u daarin kunnen begeleiden. Met welk verlies kampt u?

Verlies bij leven

Heeft u of uw naaste dementie, lichamelijke of andere vorm van geestelijke uitval, dan kan dat heel confronterend en pijnlijk zijn. Bovenal geeft het veel zorgen en dit kan een wisselwerking hebben op uzelf en uw relatie of gezin. Om ervoor te zorgen dat u het weer fijn krijgt samen, gaat u door een proces van opnieuw leren en accepteren van de huidige situatie. Dit proces heet Rouwen bij “levend verlies”.

Verlies na het leven

De weg na het overlijden van een dierbare is voor iedereen anders. Rouw heeft aandacht nodig! Als verdriet uw leven wil gaan overheersen of al overheerst, dan kan ik u begeleiden in uw rouwproces, zodat u méér rust kunt ervaren.

Verlies bij leven

Als u een beginnende dementie heeft, weet u vaak heel goed dat u niet alles meer kunt onthouden. Dat kan gevoelens van boosheid, frustratie, angst en verdriet met zich meebrengen. Angst omdat u zich straks misschien uw partner of kinderen niet meer kunt herinneren. Boosheid en frustratie omdat sommige dingen niet meer lukken, kunnen of vanzelfsprekend zijn. Ik kan u hierbij begeleiden.

U hebt uw fijne werkplek verloren, ervaart lichamelijke beperkingen, bent gescheiden , ongewenst kinderloos of u kunt door ziekte steeds minder. Hierbij spelen veel gevoelens een rol: Waarom overkomt mij dit? Wat moet ik nu? Hoe laat ik iemand voor mij zorgen? Klinkt misschien vreemd, maar dit is ook een rouwproces. Ik leg uit hoe dit proces werkt en samen zetten we stappen naar een leven waarin uw onbehaaglijke lichamelijke of geestelijke situatie  de aandacht krijgt welke deze verdiend en geen hoofdrol meer speelt in uw leven.

Als uw partner, moeder, vader of zelfs kind dementie heeft dan gebeurt er ook iets met u. Want u raakt steeds verder uw naaste ”kwijt”, hij of zij is zichzelf niet meer. Uw zorgtaken kunnen ineens veel groter worden en ook gevoelens als boosheid, frustratie, teleurstelling en angst kunnen een rol gaan spelen. Misschien zelfs een schuldgevoel als u wel iets leuks wilt doen. Daar kan ik u in begeleiden om ervoor te zorgen dat in deze fase van het leven u het samen zo fijn mogelijk heeft.

Gevoelens van onmacht, het langzaam achteruit zien gaan van degene die u verzorgt. Een mantelzorger ziet heel veel en doet het vaak helemaal alleen. Denkt u: “Ik moet niet zeuren maar sterk zijn” en cijfert u zichzelf weg? Heeft u totaal geen tijd meer voor uzelf? Of krijgt u schuldgevoelens als u wel iets leuks gaat doen en uw partner, kind of ouder kan dit niet? Begeleiding en een luisterend oor kunnen u helpen, zodat u zelf prettiger leeft samen met degene die u verzorgt.

Eigen ervaring

Zelf ben ik naast mijn ruime verpleeghuiszorgervaring, ook ervaringsdeskundige op het gebied van verlies bij dementie. Mijn moeder lijdt een vasculaire dementie en ik weet mede daardoor als geen ander wat iemand doormaakt, voor mijzelf, mijn moeder en mijn naasten.

Zo is de leefomgeving van mijn moeder totaal veranderd door opname in een verpleeghuis, waarbij zij ongewenst deel moet uitmaken van een leefgroep. Ik zie wat het met haar doet als een bewoner in haar huiskamer wegvalt. Tevens  vertoont ze af en toe ontremd gedrag dat niet past bij de vrouw die zij geweest is.

Mijn rol als dochter werd ineens een rol als eerste contactpersoon: van een verzorgende rol naar een wettelijk vertegenwoordiger/ gevolmachtigde, mantelzorger en ervaringsdeskundige. Daarbij heb ikzelf ook gevoelens van niet willen zeuren, schaamte en verlies.

Daarnaast ben ik heel dankbaar en ervaar ik gelukkig heel veel liefde. Mijn moeder is nog méér moeder voor mij geworden. Een heel bijzonder en fijn gevoel.

Willemien Poppe

Rouw kan gepaard gaan met verschillende lichamelijke en psychische klachten die zichtbaar en onzichtbaar aanwezig kunnen zijn. Bijna alle rouwenden hebben last van vermoeidheid, slecht slapen en een verminderde eetlust.

Andere klachten die voorkomen zijn:

 • piekeren, passiviteit, lusteloosheid of juist overactief zijn
 • concentratieverlies of gebrek aan energie
 • heftige emoties (agressie, angst, boosheid, schuldgevoel, verdriet)
 • ongeïnteresseerdheid, onverschilligheid of cynisme
 • grote behoefte aan afzondering, somberheid of depressieve klachten
 • buikpijn, darmproblemen, druk op de borst, hoofdpijn, spierpijn en spanningsklachten

 

Rouwbegeleiding

Rouwen is hard werken!

De term “rouwarbeid verrichten” klinkt heel gedisciplineerd, maar is voor iedereen anders. Het proces heeft wel dezelfde fases, die we tijdens de rouwbegeleiding samen doorlopen:

 • Erkennen om de onomkeerbaarheid onder ogen te zien.
  Dit betekent dat het niet anders wordt, het is zoals het is.
 • Herkennen dat u rouw ervaart
  Klopt de mix van gevoelens wel en hoe gaat u er mee om.
 • Verkennen
  Hoe u verder kunt en wilt gaan met het gemis en alle herinneringen.
 • Verbinden
  Pak het leven weer op met het verlies in uw hart zonder dat het uw hele dag en leven beheerst.
 • Verweven
  Leren om de herinneringen te koesteren, het verlies voor altijd te? verweven en zo door te kunnen gaan met uw leven. Hierbij mag er ook weer ruimte mag zijn voor plezier en geluk.

Rouwen gaat in fases en is voor iedereen anders. Bij erkenning betekent dat u mag rouwen! U mag pijn voelen. Heel veel mensen kroppen hun gevoelens op. Gaan direct door met hun leven, pakken hun werk weer op, maar het gevoel blijft dat de wereld stil staat. Uitgestelde rouw noemen we dat, onverwerkt verdriet.

Leer het verdriet te herkennen. Als iemand iets noemt wat u niet meer heeft of kunt, of u hoort de naam van uw dierbare en meteen krijgt u er een vervelend gevoel over. U gaat herkennen wanneer het gevoel van verlies of verdriet u weer overvalt. Dat is “normaal” in uw situatie, het mag.

Hoe ziet het leven er nu uit, zonder uw dierbare of zonder een bepaalde lichamelijke of geestelijke functie? We bekijken samen hoe u er mee om kunt gaan en hoe u het leven weer oppakt. Dan volgt de praktijk, hoe loopt het nu echt, wat zijn de moeilijke momenten?

Veel mensen zeggen: U moet het verlies een plekje geven. Ik vind het passender om te zeggen dat uw verlies onderdeel is en blijft van uw leven, laat het verweven in uw leven. Dat is de doelstelling van rouwbegeleiding.

Wilt u kennismaken met mij? Bel met 06 – 303 22 967 of mail naar info@poppecoaching.nl

Vrijblijvende intake

Om de rouwbegeleiding goed te kunnen uitvoeren is vertrouwen nodig, tussen u en mij. We beginnen met een vrijblijvende intake van 45 minuten. Hierna bepalen we of we met elkaar gaan samenwerken. Voelt het voor u en mij goed, dan starten we met de rouwbegeleiding.

Denken we allebei, nee ”de klik”  is er niet, dan is dat ook eerlijk en duidelijk en nemen we afscheid.

Kosten

Een sessie voor Rouwbegeleiding duurt gemiddeld 1 uur en vindt plaats in mijn praktijk in Wijthmen. Mijn tarief is € 65 per uur.

Helaas valt rouwbegeleiding niet onder de basis zorgverzekering, daarom is het niet voor iedereen toegankelijk. Als u in loondienst werkt, kunt u met uw werkgever overleggen of zij u hier vanuit goed werkgeverschap financieel in wil ondersteunen. Dit kan bijdragen aan om werk zo goed mogelijk te blijven uitvoeren en  eventuele (latere) uitval door ziekteverzuim te voorkomen.

De praktijk

De praktijk van Poppe Coaching & Mentorschap staat op een prachtige plek aan de Wijthmenerplas. Een fijne plek waar ik mensen kan ontvangen in de Tuinkamer met uitzicht op ons erf met rondom veel natuur en dieren. Als u het fijn vindt zitten we buiten of gaan wandelen we de natuur in. Neem dan praktische kleding en schoenen mee.