“Samen verder in zorg”

Mentorschap

Ik ben bevoegd mentor. Dit betekent dat ik door de rechtbank kan worden benoemd om voor u of uw naasten beslissingen te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dat doe ik graag zoveel mogelijk samen met u en overeenkomstig uw wensen. De rechtbank wil via het mentorschap u in bescherming nemen, voor nu of later als u het zelf niet meer kunt.

Mentorschap is bedoeld voor mensen die nu of in de nabije toekomst zorg nodig hebben en hierover geen beslissingen meer kunnen of willen nemen. U legt dan de zorgbeslissingen bij een deskundige mentor neer. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij ouderen als er geen familie (meer) is om voor hen op te komen. Als er binnen de familie meningsverschillen zijn over uw zorg of als uw familie deze zorgbeslissingen niet wil of kan nemen.

Een mentor neemt beslissingen die u zelf niet meer kunt nemen. Dit kan zijn omdat u vergeetachtig wordt of andere lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft.

Die beslissingen gaan bijvoorbeeld over welke zorg u nodig heeft, maar ook of u nog wel zelfstandig kunt wonen. De mentor neemt de beslissingen en regelt de uitwerking.

Mentorschap is bedoeld voor iedereen die zorg nodig heeft of gaat krijgen. Bijvoorbeeld als:

  • u de zorgbeslissingen niet bij de familie wilt neerleggen
  • er is geen familie (meer) is om voor u op te komen
  • er binnen de familie meningsverschillen zijn over uw zorg
  • uw familie deze zorgbeslissingen niet wil of kan nemen
hulp regelen

Als mentor beoordeel ik wat u nog wel kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Bijvoorbeeld als u regelmatig uw medicijnen vergeet in te nemen of  moeite krijgt met aan- en uitkleden. Dan kan ik regelen dat bijvoorbeeld de thuiszorg u daarbij komt helpen. Voelt u zich eenzaam, dan kijken we samen of een vorm van dagbesteding iets voor u kan zijn.

Ik probeer u zolang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te laten wonen. Daarbij houd ik natuurlijk rekening met uw eigen wensen, levensovertuiging en cultuur. Is de tijd gekomen dat u niet meer zelfstandig kunt wonen, dan neem ik de beslissing of u moet verhuizen. Dat klinkt hard, maar kan ook de nodige rust geven, bij u en uw naasten.

Dit kunt u zelf doen of uw echtgenoot/echtgenote/ partner. Ook uw kinderen of kleinkinderen, grootouders, broers of zussen en neven of nichten mogen mentorschap aanvragen. U kunt het mentorschap bij mij aanvragen of via de rechter.

Wilt u mij als mentor, dan kom ik eerst bij u thuis om uitleg te geven en om te kijken of het klikt. Gaan we samen door, dan vullen we alle papieren in en stuur ik het verzoek naar de rechter.

De zitting vindt meestal binnen 2 maanden plaats. De uitspraak volgt dan zo snel mogelijk.

Een vereiste van de rechtbank voor het mentorschap is dat er vervanging is geregeld als de mentor (langdurige) afwezig is of uitvalt. Ik heb hiervoor een samenwerkingsverband afgesloten met Mentorschap Uw Belang. Zodat u er nooit alleen voor komt staan.

bezoek aan huis

Als  het mentorschap is toegewezen, dan hebben we elke 6 tot 8 weken contact met elkaar. Dit kan zijn door een bezoek, per telefoon of mail. We praten met elkaar en u geeft aan waar u moeite mee heeft of wat kan gaan veranderen. Als er niets aan de hand is, dan verandert er ook niets. Als ik denk dat er wel iets kan of wenselijk is om te veranderen, dan praten we samen over wat er gaat gebeuren.

Ondertussen houd ik contact met uw naasten en behandelaars en handel ik uw zorgpost af. Dat gaat heel formeel. Zo zet ik mijn handtekening onder uw zorgplan bij het Multi Disciplinaire Overleg (een gezamenlijk overleg van uw behandelaren) waar wij uw situatie bespreken. In samenspraak met andere specialisten neem ik beslissingen voor en over u.

contact familie

Ik ga zelf niet mee naar een arts, doe geen boodschappen, regel geen burgerzaken, testament, uitvaart of crematie. Ik beslis ook niet over euthanasie. Wel kan ik van alles regelen,  bijvoorbeeld dat er iemand met u meegaat naar de arts of dat de notaris komt om met u een testament door te spreken.

Jaarlijks wordt door de rechtbank de kosten vastgesteld. Dit is voor iedere mentor hetzelfde en hier komen nog éénmalige kosten voor de rechtszaak bij.

Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, Artikel 4.

De jaarbeloning voor 2024, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing bedraagt:

  1. Voor een mentor € 1245 per jaar
    Per maand betaalt u het vaste tarief van € 110,- bij een eenpersoonshuishouden. Naast de jaarbeloning kent de kantonrechter in voorkomende gevallen de volgende beloning toe:
  2. voor aanvangswerkzaamheden € 621
  3. voor een verhuizing € 388

Voor de actuele prijzen kijkt u op www.rechtspraak.nl of belt u met de rechtbank in uw regio.

Als u het mentorschap niet (volledig) zelf kunt betalen, dan heeft u recht op vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Mocht u daar recht op hebben, dan kan ik u helpen met het aanvragen van de vergoeding.

Willemien Poppe

Dan ben ik telefonisch te bereiken op 06 – 303 22 967
of mail naar info@poppecoaching.nl

Meer informatie over Mentorschap of informatie hoe u zich goed kunt vertegenwoordigen, vindt u op www.rechtspraak.nl of www.goedvertegenwoordigd.nl. Ook kunt u terecht op de Beroepsvereniging/brancheorganisatie: www.nbpm.nl en www.horus.nl

Licht Twee bewindvoering

Samenwerking

Heeft u naast mentorschap ook behoefte aan bewindvoering. Ik werk samen met Licht Twee Bewindvoering.