“Uw doel behalen”

Mijn werkwijze in 7 stappen

  1. We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin onderzoeken we samen wat uw doelen zijn en of ik u daarbij kan helpen.
  2. Als we besluiten om aan de slag te gaan dan formuleren we eerst uw coachvraag. Dit is de praktische leidraad in onze gesprekken.
  3. We starten met de coachgesprekken en na elk gesprek volgt een evaluatie. Omdat elke coachvraag verschillend is, kan ik vooraf en tijdens de kennismaking nog geen indicatie geven van hoeveel sessies u nodig heeft. De praktijk wijst uit dat u doorgaans rekening kunt houden met 3 tot 5 coachsessies.
  4. Na de eerste twee of drie sessie hebben we samen echt een helder beeld van uw situatie. We bepalen dan met hoeveel sessies u uw doel zou kunnen   U krijgt van mij een tussenevaluatie vragenlijst vanuit de Coaching Monitor toegestuurd om in te vullen.
  5. Om bij te dragen dat u echt aan de slag gaat, geef ik praktische oefeningen mee om thuis, op het werk of op school uit te voeren.
  6. We gaan in redelijkheid door totdat u het gevoel heeft dat u uw coachdoel heeft behaald en/of genoeg handvatten heeft om in de toekomst vergelijkbare uitdagingen zelf aan te gaan.
  7. Na zes maanden ontvangt u een laatste evaluatievragenlijst om de duurzaamheid van ons coachtraject te onderzoeken. Eventueel kunnen we een afsluitende evaluatiegesprek afspreken, dit mag ook telefonisch.

Valt u weer terug in oude patronen of heeft u even behoefte aan een sparringpartner of luisterend oor? U  kunt u altijd weer met mij contact opnemen.

Neem contact met mij op als u vragen heeft over dit stappenplan. Bel met 06 – 303 22 967 of mail naar info@poppecoaching.nl

Willemien Poppe